Matjaž Verbič, LL.M.

Odvetnik Matjaž Verbič je od februarja 2021 kot arbiter vpisan v bazo arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.