Arbitraža in mediacija 

Arbitraža in mediacija

arbitraža

Odvetnik stranke kot arbiter zastopa v vseh oblikah arbitražnih postopkov, zlasti na področju domačih, evropskih ter mednarodnih sporov. Odvetnik Matjaž Verbič je kot arbiter vpisan tudi v bazo arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Strankam svetuje na področju arbitražnega prava.

Prednosti odločitve za reševanje spora z arbitražnim postopkom so predvsem v tem, da je arbitraža za stranke velikokrat stroškovno ugodnejša, arbitražni postopek je zaupen, manj formalen ter po navadi tudi hitrejši od pravdnega postopka. V arbitražnem postopku o sporu odločajo arbitri, ki jih stranke izberejo same in so strokovnjaki na področju konkretnega spora. 

Mediacija

Odvetnik stranke najpogosteje zastopam kot pooblaščenec v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih. Prednost odločitve za reševanje spora z mediacijo je zlasti to, da lahko stranke s svojim aktivnim sodelovanjem pripomorejo k sporazumni rešitvi različnih spornih vprašanj. Mediacijski postopek je zato v primerjavi s sodnimi postopki praviloma hitrejši in učinkovitejši.

Mediacijski postopek je prostovoljen, kar pomeni, da lahko stranke oziroma mediator kadarkoli umaknejo soglasje k mediaciji; je pa tudi zaupen, zaradi česar se izmenjanih informacij kasneje, v primeru, da mediacija ne bi bila uspešna, ne sme uporabiti pred sodiščem. Mediacija je priporočljiva v vseh tistih sporih, kjer stranke želijo skupaj prispevati k čim bolj zadovoljujoči razrešitvi zadevnega spora za vse udeležence ter ohraniti odnose oziroma nadaljevati s poslovnim sodelovanjem.